AKCJONARIUSZE / Informacje

 

1. Zarząd jedynego komplementariusza Spółki  MAKSIMUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością HOLDING S.K.A. z siedzibą w Katowicach, adres: 40-084 Katowice, ul. Opolska 22, MAKSIMUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie do dnia 28 lutego 2021 r posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki.